Demeter

Demeter is het keurmerk voor biologisch dynamische werkwijzen. Dit houdt in dat wij zoveel als mogelijk de levenskracht van land, plant, dier en mens stimuleren.
Het land waar de blaarkop koeien in grazen, wordt bemest met verteerde geprepareerde stro-mest van het eigen bedrijf. Deze vorm van bemesting bevorderd het bodemleven, waardoor het weiland een vitalere gras- en kruidengroei krijgt en flexibeler met de klimaatsveranderingen om kan gaan.
De blaarkop koeien ondersteunen wij met kruiden kuren om de weerstand te verhogen, zodat antibiotica niet nodig hoeft te zijn. Zo hopen wij dat ons product ook de mens meer levenskracht mag geven.